Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door The Online Business Company gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te verbeteren in geval van fouten. Om dit recht uit te oefenen, beschikt u online over een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke account (Mijn Account) nadat u bent ingelogd. U kunt zich tevens wenden tot The Online Business Company, Kapellestraat 30a, 8750 Wingene.
U kunt zich zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies welke het ons mogelijk maken informatie te bekomen naar de bezoekfrequentie van onze website. Een cookie staat niet toe U te identificeren. Daarentegen verzamelen deze cookies relevante informatie nodig voor uw computer om op onze website te navigeren. De cookies worden permanent op uw computer bewaard.
U kan het opslaan van deze cookies uitzetten onder de opties van uw internet browser. Ook kan U de cookies van uw harde schijf verwijderen door deze te selecteren en wissen uit de map “cookies” op uw computer.